Styrk virksomheden med organisationsudvikling

06 april 2020
astrid_pedersen

I en foranderlig verden er det nødvendigt med en vis omstillings parathed. Dette ord er desværre knap så populært i visse kredse, fordi det forbindes med noget negativt, nemlig at organisationen kommer før medarbejderen, som så bare må rette ind.

Krav om robusthed og omstillings parathed bliver beskyldt for at lede til stress og i sidste ende udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Men sådan behøver det ikke at være. Foranderlighed, fleksibilitet og uforudsigelighed behøver ikke at være af det onde. Det er udelukkende et spørgsmål om hvorledes man griber forandringen an – på ledelses og organisations niveau såvel som individuelt.

Hvordan kan organisationsudvikling sikre virksomhedens vækst?

Når du og din organisation står over for store forandringer – for eksempel i forbindelse med omstrukturering i form af konsolidering, opsplitning eller opkøb af virksomhed eller en fusion med en anden koncern – er det vigtigt, at disse ændringer sker ifølge en nøje gennemtænkt plan.

De færreste medarbejdere på gulvet har indsigt i hvad der sker i de højere organisatoriske lag, og dette kan skabe usikkerhed. Du kan ikke forvente, at en stor skude kan vendes fra den ene dag til den anden, og fortsætte med samme fart og kraft moment. Når en sådan manøvre skal foretages, er det vigtigt at alle ombord værende trækker i samme retning. Kun på den måde kan du navigere sikkert uden at virksomheden får slagside. Og så er det vigtigt at vide hvilke teknikker du kan tage i brug for at fremme dette formål. Organisationsudvikling er et vigtigt redskab i denne proces.

En hver virksomhed eller organisation har nogle svage led, som bør styrkes hvis kæden skal kunne holde til det lange seje træk. Det er her, du bør sætte ind med en udviklings indsats. Og det er her, de dygtige konsulenter fra Cubion kan hjælpe dig.

Du kan læse mere om Cubion på Cubion.dk