Styrk virksomheden med organisationsudvikling

I en foranderlig verden er det nødvendigt med en vis omstillings parathed. Dette ord er desværre knap så populært i visse kredse, fordi det forbindes med noget negativt, nemlig at organisationen kommer før medarbejderen, som så bare må rette ind. Krav om robusthed og omstillings parathed bliver beskyldt for at lede til stress og i…