Danmarks måske smukkeste kursuslokaler og konferencecenter

10 februar 2021
astrid_pedersen
Danmarks måske smukkeste kursuslokaler og konferencecenter

Skal medarbejderne i din virksomhed forkæles med et kursus eller et seminar med overnatning og bespisning – og må det gerne være lidt ud over det sædvanlige? Så bør du vælge et kursus- og konferencecenter, som er noget helt særligt. Og i den forbindelse kan du med fordel vende blikket mod den sydlige del af Danmark – nærmere betegnet Als – hvor du finder Sandbjerg Gods.

Sandbjerg Gods – et lille stykke Danmarkshistorie

Sandbjerg Gods er andet og mere end blot et smukt og skønt beliggende kursus og konferencecenter med lækre moderne rammer. Bygningerne repræsenterer nemlig en spændende historie som strækker sig helt tilbage til det 16. århundrede og Kong Frederiks d. 2. Sandbjerg Gods ligger på Als og tilhørte dermed hertugdømmet Slesvig som var under kongens lillebror Hertug Hans den Yngres besiddelse.

Herefter gik godset i arv til hertugens efterkommere indtil det i 1667 overgik til kronen efter en konkurs. Godset blev solgt til amtmanden Conrad Reventlow i 1673 som oprettede grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Selve palæet blev opført i 1788, og står der endnu, med alle historiske detaljer bevaret intakt.

Sandbjerg Gods overgik ved lensafløsningen i 1924 til fri ejendom, men Reventlow slægten ejede Sandbjerg Gods helt frem til 1930 hvor det efter den sidste Reventlows død blev solgt til overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl – Karen Blixens søster.

Ellen Dahl donerede efter sin mands død godset til Aarhus Universitet som siden har brugt Sandbjerg Gods i forbindelse med kursus aktivitet. Den dag i dag anvendes de smukke fredede bygninger til kurser, seminarer og konferencer i og uden for universitets regi. Og således kan du og din virksomhed også booke jer ind på Sandbjerg Gods hvis du ønsker at afholde et kursus eller et seminar i de lækre rammer.

Du kan læse mere om Sandbjerg Gods kursus og konferencecenter i Sønderborg på sandbjerg.dk.