Det giver stort set sig selv, at når man har indrettet sådan nogle mødelokaler til brug, så er det jo i disse, at man holder møder.

Men hvis nu man er i en snæver vending, man har travlt, eller man bare skal være kreativ på denne arbejdsplads, så kan man jo udnytte disse lokaler til andet end at holde møder af diverse arter.

Man kunne jo holde en længere kursusgang derinde, hvor man gennemgår noget nyt stof, som man skal lære, hvor man måske skal gøre dette over flere dage – og så er indretningen sådan nogle steder jo perfekte til dette.

Det kan også tænkes, at man skal nedsætte et udvalg eller en faggruppe, der skal arbejde med en bestemt sag over en kortere eller længere periode, hvor man tager dem fra deres vante pladser og sætter dem sammen til at arbejde.

Her kan et mødelokale jo være egnet til den slags, da man kan isolere dem fra resten af arbejdspladsen, så de får ro, og de kan arbejde med tingene uden at blive forstyrrede og eventuelt holde tingene tæt ind ved sig selv.

I den mindre alvorlige afdeling kan man jo omdanne et mødelokale til en fredagsbar, da der ofte er albuerum til at gøre den slags her, hvor der er plads til det, og man kan hurtigt gøre plads til mange mennesker.

Måske er det også i dette lokale, at man holder en fernisering af et nyt projekt på arbejdspladsen, eller man holder en afskedsreception for en medarbejder, der ikke længere skal være på stedet.

Man kan åbne døre eller lukkede døre i sådan nogle lokaler alt efter alvorsgraden, og man kan sørge for, at det ikke er alle, der har adgang hertil.

Således kan der være mange udfoldelsesmuligheder med sådan nogle mødelokaler, og du kan måske komme på flere funktioner.